Datu aizsardzība

Šī personas datu aizsardzības politika tiek piemērota šai vietnei. Izejot no šīs vietnes, lūdzu, izlasiet konfidencialitātes politiku, kas tiek piemērota Jūsu apmeklētajai vietnei. Ja Jūs nepiekrītat šai konfidencialitātes politikai, lūdzu, nelietojiet šo vietni.
Ieejot šajā vietnē un lietojot to, Jūs piekrītat šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem.

Automātiska nepersoniskās informācijas vākšana

Uzņēmumam SIA Lejasolektes ir svarīgi aizsargāt savas tīmekļa vietnes apmeklētāju konfidencialitāti. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs varam sniegt cienījamām trešajām pusēm apkopotos statistikas datus par saviem klientiem, pārdošanas ieņēmumiem, plūsmas sistēmu un ar to saistīto informāciju, taču šajos statistikas datos neietilps personu identificējoša informācija.

Personas informācija

Lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, izpildīt Jūsu pieprasījumus vai pārvaldīt interaktīvās klientu programmas, mums var būt nepieciešams lūgt Jūs sniegt personas informāciju kā, piemēram, norādīt savu vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs varam izmantot šo informāciju, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem vai lai sazinātos ar Jums pa pastu, e-pastu vai tālruni ar mērķi informēt Jūs par mūsu piedāvātajiem jaunajiem produktiem, pakalpojumiem vai mūsu reklāmas aktivitātēm. Ja Jūs pasūtat produktu, pieprasāt pakalpojumu vai iesniedzat šajā vietnē materiālus, mums var būt nepieciešams sazināties ar Jums, lai saņemtu papildus informāciju, kas ir nepieciešama Jūsu pasūtījuma un / vai pieprasījuma apstrādei vai izpildei. Taču mēs, ja vien to nepieprasa piemērojamā likumdošana, nesniegsim šo informāciju bez Jūsu atļaujas trešajām pusēm, ja vien tas nebūs nepieciešams Jūsu pasūtījuma apstrādei, Jūsu pieprasījumu izpildei vai interaktīvo programmu pārvaldīšanai.

Papildus Jūsu sniegtajai personas informācijai, šī vietne var izmantot tehnoloģiju, kas mums ļauj savākt noteiktu tehnisko informāciju kā, piemēram, iegūt informāciju par Jūsu interneta protokola adresi, datora operētājsistēmu, pārlūka tipu, informācijas plūsmas sistēmu un meklēto tīmekļa vietņu adresēm.

Drošība

Lūdzu, ievērojiet, ka, tā kā ar personas informācijas sniegšanu klātienē, pa tālruni vai ar interneta starpniecību vienmēr ir saistīts zināms risks un neviena tehnoloģiskā sistēma nav pilnīgi droša, “neietekmējama” vai “aizsargāta pret hakeriem”, SIA Lejasolektes ir centusies veikt attiecīgus pasākumus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas informācijai un samazinātu šādas piekļuves risku, kā arī novērstu nepareizu tās lietošanu un neprecizitāti.

Izmaiņas

Mēs varam jebkurā laikā, bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šo konfidencialitātes politiku, izmanīt, pārveidot vai anulēt piekļuvi šai vietnei vai šo lapu saturam.