Lietošanas noteikumi

Informācija ir aizsargāta saskaņā ar LR likumu par autortiesībām.
Ievietotās informācijas, attēlu kopēšana vai izplatīšana bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta.
Atsauce par informācijas pārpublicēšanu.
Informācijas pārpublicēšana atļauta ar atsauci uz ciematspipari.lv .
Internetā izplatītai informācijai un/vai attēliem jāpievieno atsauce HTML kodā.
Par visiem autortiesību un ciematspipari.lv publicēto materiālu izmantošanas jautājumiem rakstiet uz e-pastu info@ciematspipari.lv